• 1.
  • 2.
  • 3.

Kies een abonnement

Selecteer het abonnement wat bij u past

1 Jaar

€ 39,50

per maand

300 N WiFi Router: €75,-

Inclusief verbeterde beveiliging.

Inclusief raamsticker.

Inclusief logo bij opstartscherm.

Max aantal connecties: 500 per maand.

Ondersteuning: gratis (6 dagen per week).

Snelheid: 300 mbps.


Twitter Login ✓

Facebook Login ✓

Facebook Like ✓2 Jaar

€ 32,50

per maand

300 N WiFi Router: €50,-

Inclusief verbeterde beveiliging.

Inclusief raamsticker.

Inclusief logo bij opstartscherm.

Max aantal connecties: 500 per maand.

Ondersteuning: gratis (6 dagen per week).

Snelheid: 300 mbps.


Twitter Login ✓

Facebook Login ✓

Facebook Like ✓3 Jaar

€ 24,50

per maand

300 N WiFi Router: €25,-

Inclusief verbeterde beveiliging.

Inclusief raamsticker.

Inclusief logo bij opstartscherm.

Max aantal connecties: 500 per maand.

Ondersteuning: gratis (6 dagen per week).

Snelheid: 300 mbps.


Twitter Login ✓

Facebook Login ✓

Facebook Like ✓*alle prijzen zijn exc. BTW

Gegevens
Factuur Adres

(niet invullen wanneer deze hetzelfde is als het vestiging adres)Hierna te noemen "Gebruiker", bevestigd dat de Algemene Voorwaarden van Service-ICT onverbrekelijk en integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst. Service-ICT, aanbieder van de Service-ICT -dienst, en Gebruiker verklaren deze overeenkomst geldig en bindend met ingang van datum van ondertekening. Genoemde prijzen zijn in Euro's excl. BTW

Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw bedrijfsnaam/logo als klant van WiFi Social van Service-ICT, o.a. voor vermelding als referentie op onze website? Ja Nee

Machtiging Automatisch Incasso

Betaling geschiedt per automatische incasso.
Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Service-ICT om van zijn/haar hieronder genoemde IBAN-nummer (bankrekening) per maand het abbonementsgeld en de gesprekskosten van uw Service-ICT-dienst te incasseren.
Het bedrag word omstreeks de 10ͤ van iedere maand automatisch geinscasseerd.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bank opdracht geven het geinscasseerde bedrag terug te boeken.
U heeft hiervoor 30 dagen de tijd.

Machtiging Automatisch IncassoUw WiFi-Social factuur word in principe maandelijks per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
Wenst u de factuur per post te ontvangen? Dat kan, de kosten hiervoor zijn 1,50 ex BTW per maand.

Deze overeenkomst start op de datum van ondertekening.
De overeenkomst geldt voor de boven geselecteerde periode en wordt hierna stilzwijgend met een jaar verlengd.
Na afloop van deze periode geldt een opzegtermijn van drie maanden.
Neem contact met ons opVergroot uw klantenkring met Wi-Fi Social